Over ons

[wpseo_breadcrumb]

Refide helpt mensen op weg!

Wij zijn een professioneel, modern tweewielerbedrijf en dragen een steentje bij aan de mobiliteit van onze klanten. Als werkproject van Werkpro bieden wij mensen met een arbeidshandicap op grond van hun beperking een uitdaging op weg naar de arbeidsmarkt. Is de arbeidshandicap blijvend van aard en zijn er geen mogelijkheden op de arbeidsmarkt, dan kunnen mensen voor een zinvolle arbeidsmatige dagbesteding bij ons terecht.

Wat bieden wij?

Aan onze deelnemers bieden wij een professionele en veilige werkomgeving waar zij aan hun persoonlijke doelen kunnen werken. Bij deze persoonlijke doelen begeleiden wij hen als agogische geschoolde werkers. Hiervoor hebben wij een opleiding in de zorg en daarnaast een vaktechnische opleiding voor de fietsenbranche gehad.
Refide wil een volwaardig tweewielerbedrijf zijn waar je verschillende arbeidsvaardigheden kunt trainen. Het uitgangspunt is: alle werkzaamheden worden door deelnemers uitgevoerd, al dan niet begeleid. Het meeste werk gebeurt in de werkplaats. Daar worden de reparaties gedaan en worden de tweedehands fietsen weer verkoop klaar gemaakt. De nieuwe fietsen worden er afgemonteerd en de accessoires die de klant er bij wil worden gemonteerd. We hebben natuurlijk ook magazijn en winkel werk. De spullen die binnen komen moeten worden geprijsd en komen daarna op de juiste plek in de winkel of in het magazijn. Ook onze website en Facebook pagina moeten worden voorzien van foto’s en andere info.

Het zorgproces

1. Aanmelding:
De deelnemer kan bij ons worden aangemeld door een externe hulpverlener of hij neemt zelf contact met ons op.
Er wordt vervolgens besproken of de medewerker binnen onze doelgroep past en of er een geldige indicatie aanwezig is. Dit kan een WMO indicatie zijn afgegeven door de gemeente waarin je woont of een PGB. Als er sprake is van een intern zorgtraject dan is er de mogelijkheid van onderaanneming bij Werkpro.

Weet je nog niet zeker wat je wilt dan kun je contact opnemen met het Loket van Werkpro (050) 317 52 00)  want er zijn bij Werkpro diverse mogelijkheden op het gebied van arbeidstraining en dagbesteding.

 

2. Kennismaking:
Er wordt een afspraak gemaakt voor een rondleiding. Afhankelijk of daarmee de interesse gewekt is om te starten volgt er een kennismakingsgesprek.
De wensen en doelen, maar ook de beperkingen van de medewerker worden hierin besproken, eveneens wordt de begeleiding besproken die geboden kan worden om deze persoonlijke doelen te behalen en de verwachtingen die wij hebben van een deelnemer .
De persoonsgegevens worden genoteerd om de medewerker te kunnen aanmelden en er wordt een afspraak gemaakt wanneer we starten en het aantal dagdelen wordt vastgelegd. Voordat er gestart kan worden moet de indicatie voor dagbesteding of deelname via een PGB duidelijk zijn.

3. Activiteitenplan:
Het activiteitenplan is een persoonlijk plan van de medewerker. In het plan staat vermeld waar de medewerker aan wil werken, hoe hij dit wil gaan doen en welke hulp hij daarbij nodig heeft van de begeleiding.
Het plan is een afgeleide van het behandelplan, maar is meer concreet en gericht op arbeid en de doelen waaraan bij Refide gewerkt kan worden.
Periodiek wordt het activiteitenplan geëvalueerd en gerapporteerd.